Članovi

Popis web stranica naših članova:

Alos d.o.o.

www.alos.hr

Akord-aparati d.o.o.

www.akord-aparati.com

Apex Tim d.o.o.

www.apex-tim.hr

Euroengeneering d.o.o.

www.euroing.hr

Elzeb d.o.o.

www.elzeb.hr

Justin d.o.o.

www.pinero.hr

Gogs d.o.o.

www.gogs.hr

Inmes d.o.o.

www.inmes.hr

Indigo studio

www.indigostudio.hr

Marcomatic d.o.o.

www.marcomatic.hr

Marjan invest d.o.o.

www.marjaninvest.com

Playtronic

www.playtronic.hr

Ruta 22 d.o.o.

www.ruta22.hr

RB-Matic

www.rb-matic.hr

Stiven d.o.o.

www.stiven.hr

Svijet zabave

www.svijetzabave.com

 
Postanite Član

Udruga poziva sve èlanove koji imaju svoje web stranice i nisu na ovom popisu neka se jave u tajništvo udruge radi ažuriranja.

 
Newsletter

Prijavite se na newsletter

Vaš Email:

Postanite Član

Članom UPZI- a može postati svaki poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te strani poslodavac koji u našoj zemlji ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost u skladu s važećim propisima. Kod učlanjenja poslodavac ispunjava pristupnicu kojom potpisuje i izjavu o prihvaćanju Statuta i Etičkog kodeksa Udruge. Članovi udruge potvrđuju svoje članstvo u Udruzi uplatom članarine po dostavi računa od strane UPZI-a.

opširnije

kontakt

UPZI d.o.o.
OIB: 25451362840
Janka Rakuše 10
10 000 Zagreb

Tel: 01/7794947

Fax: 01/7794947

E-mail: upzi@upzi.hr
Web: www.upzi.hr


Prikaz veće karte

Kalkulator naknada

Za izračun svih vrsta obveza prema Ministarstvu financija, a prema ugovoru sa ZAMP-om, na raspolaganju Vam je ovaj kalkulator.