o nama

Udruga priređivača zabavnih igara osnovana je na osnivačkoj skupštini održanoj 14. siječnja 2001. godine u Zagrebu, danas broji 106 članova čije područje djelovanja je priređivanje zabavnih igara, proizvodnja aparata za zabavne igre i jukeboxa, a određeni dio naših članova se bavi i priređivanjem igara na sreću. U proteklih deset godina Udruga je ostvarila suradnju s državnim institucijama kao i brojnim nacionalnim udrugama u Europi. Od rezultata koje smo postigli u nastojanju da svojim članovima olakšamo poslovanje u Hrvatskoj ističemo smanjenje mjesečnog paušala za zabavne igre te inicijativu i provedbu legalizacije mp3 jukeboxa kroz ugovore koje je sklopila sa hrvatskim udrugama za zaštitu autorskih prava. Tako se, danas, preko UPZI-a obavlja gotovo cjelokupna regulacija mp3 jukebox automata na području Republike Hrvatske što je rezultiralo gotovo dvostruko veæim brojem legaliziranih aparata u posljednjih nekoliko godina. Osim toga nedavno smo pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca osnovali Koordinaciju proizvođača i priređivača zabavnih igara, a od svibnja 2011. godina je UPZI punopravni član najveće europske asocijacije priređivača zabavnih igara, Euromata.

 

Skupštinu Udruge čine svi njezini članovi čijih je sedam predstavnika u Upravnom odboru Udruge. Predsjednik Udruge je Darko Vranešić, potpredsjednik Vlado Draženović, tajnik Udruge je Mario Glavan, a ostali članovi Upravnog odbora su Davor Kolak, Damir Novosel, Mario Sekulić, Mladen Bukal i Ivica Brtan.

Udruga priređivača zabavnih igara

OIB: 46512578685
Ivana Šibla 17
10 000 Zagreb 
Tel: 01/7794947
Fax: 01/7794947

E-mail: upzi@upzi.hr
Web: www.upzi.hr

Newsletter

Prijavite se na newsletter

Vaš Email:

Postanite Član

Članom UPZI- a može postati svaki poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te strani poslodavac koji u našoj zemlji ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost u skladu s važećim propisima. Kod učlanjenja poslodavac ispunjava pristupnicu kojom potpisuje i izjavu o prihvaćanju Statuta i Etičkog kodeksa Udruge. Članovi udruge potvrđuju svoje članstvo u Udruzi uplatom članarine po dostavi računa od strane UPZI-a.

opširnije

kontakt

UPZI d.o.o.
OIB: 25451362840
Janka Rakuše 10
10 000 Zagreb

Tel: 01/7794947

Fax: 01/7794947

E-mail: upzi@upzi.hr
Web: www.upzi.hr


Prikaz veće karte

Kalkulator naknada

Za izračun svih vrsta obveza prema Ministarstvu financija, a prema ugovoru sa ZAMP-om, na raspolaganju Vam je ovaj kalkulator.